Päivi Raunun luottamustehtävät

– valtuutettu (vihreät) Espoon valtuusto 2017-

– Espoon tarkastuslautakunta 2017-

– Kuntaliiton valtuuskunta 2018-

– Espoon vihreiden valtuustoryhmän jäsen, varavaltuutettu 2013-2017

– Espoon palveluliikelaitosten johtokunnan jäsen 2013-2016

– HUS valtuuston jäsen 2013-2017

– HUS tarkastuslautakunnan jäsen 2013-2017

– Olarin seurakuntaneuvosto 2015-

– Espoon yhteinen kirkkovaltuusto 2015-

– Espoo Catering Oy, hallituksen jäsen 2016-2017

– Kirkolliskokousedustaja, Espoon hiippakunnan maallikkoedustajana