Päivi Raunu – parempaa Espoota rakentamassa

Olen mukana kunnallispolitiikassa, koska haluan vaikuttaa kaupunkimme tulevaisuuteen ja kehittää Espoota entistä paremmaksi paikaksi asua ja elää kaikenikäisille espoolaisille. Minulle on tärkeää, että politiikka on avointa ja rehellistä. Olen ollut 2013-2017 Espoon Vihreiden valtuustoryhmän jäsen varavaltuutettuna ja varsinainen valtuutettu 2017-2021. Kuluvalla valtuustokaudella 2021- jatkan luottamustoimissa toimimalla Espoon vihreiden edustajana Espoo Catering oy:n hallituksen puheenjohtajana.

Luotan avoimeen keskusteluun ja vuorovaikutukseen espoolaisten asukkaiden ja muiden päätöksentekijöiden kanssa. Huolella asioihin perehtymällä luodaan mahdollisuuksia hyville päätöksille. Rehellisyydellä ja päättäväisellä asenteella haluan varmistaa espoolaisille hyvät palvelut ja ihmisläheisen kotikaupungin.

Minulle tärkeitä asioita Espoon tulevaisuutta rakentaessa ovat:

  • Hyvät ja riittävät sosiaali- ja terveyspalvelut on mahdollista järjestää laadukkaina kaikenikäisille kaupunkilaisille myös  Länsi-Uudenmaan hyvinvointialueella.
  •  Inhimillinen ja hyvä hoito vanhuksille kotihoidossa ja palvelutaloissa on perusoikeus.
  • Koulu- ja opiskelijaterveydenhuolto varmistaa lasten ja nuorten hyvinvoinnin.
  • Digi- ja etäpalvelut parantavat palveluvalikoimaa.
  • Kestävä taloudenpito turvaa palvelutason ja ennakoi tulevaa. Espoon palveluita ja toimintatapoja on tarkasteltava arvioiden tiukassa taloustilanteessa. Kaupungin talouden kestävä hoito on perusedellytys kaikelle espoolaiselle toiminnalle. Leikkauslistat palveluihin eivät ole ratkaisu, vaan palveluita on kehitettävä.
  • Asukkaiden mahdollisuuksia osallistua palveluidensa suunnitteluun on lisättävä
  • Espoon on huolehdittava tehtävistään niin, että asukkaat ovat tasa-arvoisessa asemassa keskenään ja saavat elämänkaareensa ja tarpeisiinsa sopivat palvelut.
  • Espoon pitää mahdollistaa, että uusista innovaatioista syntyy elivoimaa ja työpaikkoja kaupunkiin.
  • Espoon on tarpeellista tehdä yhteistyötä palveluiden järjestämisessä ja palveluiden laadun kehittämisessä naapurikuntien, yritysten ja järjestösektorin kanssa.
  • Luontoa ja ilmastoa on ajateltava osana kaikkea toimintaa ja päätöksentekoa

Tervetuloa sivustolleni  tutustumaan ajatuksiini. Ota yhteyttä jos haluat rakentaa kanssani parempaa Espoota!