Päivi Raunu – valtuutettuna parempaa Espoota rakentamassa

Olen mukana kunnallispolitiikassa, koska haluan vaikuttaa kaupunkimme tulevaisuuteen ja kehittää Espoota entistä paremmaksi paikaksi asua ja elää kaikenikäisille espoolaisille. Minulle on tärkeää, että politiikka on avointa ja rehellistä. Olen ollut 2013-2017 Espoon Vihreiden valtuustoryhmän jäsen varavaltuutettuna ja varsinainen valtuutettu kuntavaaleista 2017 alkaen. Politiikka on joukkuepeliä. Luotan avoimeen keskusteluun ja vuorovaikutukseen espoolaisten asukkaiden ja muiden päätöksentekijöiden kanssa. Huolella asioihin perehtymällä luodaan mahdollisuuksia hyville päätöksille. Rehellisyydellä ja päättäväisellä asenteella haluan varmistaa espoolaisille hyvät palvelut ja ihmisläheisen kotikaupungin.

Minulle tärkeitä asioita Espoon tulevaisuutta rakentaessa ovat:

  • Lapsiperheiden ja lasten hyvinvointi luo perustaa toivotulle tulevaisuudelle
  • Ikääntyneistä huolehtiminen on kunnan ja meidän kaikkien tehtävä.
  • Asukkaiden mahdollisuuksia osallistua palveluidensa suunnitteluun on lisättävä
  • Espoon on huolehdittava tehtävistään niin, että asukkaat ovat tasa-arvoisessa asemassa keskenään ja saavat elämänkaareensa ja tarpeisiinsa sopivat palvelut
  • Espoon palveluita ja toimintatapoja on tarkasteltava arvioiden tiukassa taloustilanteessa. Kaupungin talouden kestävä hoito on perusedellytys kaikelle espoolaiselle toiminnalle
  • Espoon pitää mahdollistaa, että uusista innovaatioista syntyy elivoimaa ja työpaikkoja kaupunkiin.
  • Hyvät ja riittävät sosiaali- ja terveyspalvelut on mahdollista järjestää laadukkaina kaikenikäisille kaupunkilaisille.
  • Espoon on tarpeellista tehdä yhteistyötä palveluiden järjestämisessä ja palveluiden laadun kehittämisessä naapurikuntien, yritysten ja järjestösektorin kanssa.
  • Luontoa ja ilmastoa on ajateltava osana kaikkea toimintaa ja päätöksentekoa

Tervetuloa sivustolleni  tutustumaan ajatuksiini. Ota yhteyttä jos haluat rakentaa kanssani parempaa Espoota!