Asiakasmaksuista Espoon valtuustossa 2.12.2015

Arvoisa puheenjohtaja, hyvät valtuutetut

Haluan sanoa muutaman sanan talousarviosta ja vanhuspalveluista.

Espoon linjausten mukaan iäkkäiden henkilöiden hoito ja huolenpito järjestetään ensisijaisesti ikääntyneiden koteihin. Palveluiden tulee olla helposti saavutettavissa ja niitä tulee olla tarjolla ajoissa ja tarpeen mukaan.  On hyvä asia, että Espoon talousarvion neuvottelutulos sisältää merkittävän lisämäärärahan vanhusten kotona asumisen turvaamiseen. Toivon, että sosiaali- ja terveyslautakunta kohdentaa määrärahat viisaasti ja harkiten.

Espoon talouden tasapainotusohjelma (tatu) sisältää linjauksen asiakasmaksujen täysimääräisestä keräämisestä. Asiakasmaksujen korottamiseen tulee olemaan painetta maan hallituksen linjattua asiakasmaksujen korottamisesta 30 %:lla. Näin iso korotus on kohtuuton. Kunta voi kuitenkin toistaiseksi päättää itse asiakasmaksuistaan. Meidän täytyy pystyä tekemään tarvittaessa muutoksia tatu-linjauksiin, jos tatuilu uhkaa palveluiden saatavuutta.

HUS:n hallitus teki päätöksen, jossa esitetään että asiakasmaksuja ei koroteta kuin peruspalveluiden hintaindeksi verran.Vähintään samanlaista malttia toivon Espoossakin noudatettavan, kun aikanaan päätetään sosiaali- ja terveydenhuollon maksuista..

Vanhuspalveluiden ja terveyspalveluiden tehtävä on luoda hyvinvointia ja kaventaa terveyseroja. Päätöksiä tehdessä tulee huomioida, mikä vaikutus mahdollisilla maksujen korottamisilla olisi palveluita tarvitsevien mahdollisuuteen käyttää tarvitsemiaan palveluita. Hyvätuloisilla on mahdollisuus käyttää yksityisiä palveluita, jotka jo nykyisellä maksutasolla voivat tulla kunnallisia tulosidonnaisia maksuja edullisemmaksi vaihtoehdoiksi hyvätuloisille. Maksujen korotukset kohdistuisivat kipeimmin pienituloisiin.

Maksujen korottaminen ei ole hyvää sosiaali- ja terveyspolitiikkaa, enkä mitenkään jaksa uskoa, että maksujen korotuksella poistetaan kestävyysvajeita. Korkeilla asiakasmaksuilla luodaan esteitä pienituloisten palveluiden saamiseen ja kasvatetaan hyvinvointi- ja terveyseroja. Maksujen mahdollisella korottamisella voidaan aiheuttaa tilanne, jossa esimerkiksi kotihoidon palvelut eivät ole enää saavutettavissa ja palveluiden kysyntä laskee, kun pienituloiset eivät käytä terveyskeskuspalveluita tai kunnan kotihoitoa. Tämä tietysti tukisi kaupungin tavoitetta hillitä henkilöstömenojen kasvua, mutta ei tukisi ikääntyneiden hyvinvointia. Ennen päätöksiä maksujen korottamisesta pitää tehdä ihmisiin kohdistuva vaikutusten arviointi, jota tällä valtuustossa on aiemmissakin puheenvuoroissa peräänkuulutettu. Kannatan valtuutettujen Värmälä ja Seppä toivomusaloitteita.

Pyydänkin päättäjiä tarkoin harkitsemaan mahdollisia maksupolitiikan keinoja ja muistamaan talousarvioneuvotteluiden pöytäkirjamerkinnän 31, jossa todetaan että maksut eivät vaikeuta kotona asumisen edellytyksiä.

Vanhuspalveluissa erityistä huomiota pitää kiinnittää omaishoitoa tukeviin palveluihin ja muistisairaiden palveluiden riittävyyteen sekä kotiin annettavissa että pitkäaikaishoidon palveluissa.

Talousarviokirjassa mainitun vastuullisen säästämisen ei saa olla itseisarvo vaan, meidän täytyy huolehtia riittävistä, vaikuttavista ja oikea-aikaisista palveluista kaikenikäisille!

 

 

Yksi vastaus artikkeliin ”Asiakasmaksuista Espoon valtuustossa 2.12.2015

  1. Päivitysilmoitus: Talousarviovaltuusto | Espoon Vihreät

Vastaa

Sähköpostiosoitettasi ei julkaista. Pakolliset kentät on merkitty *