Lapsiperheiden hyvinvoinnista

 

Lasten ja lapsiperheiden hyvinvointiin satsaus kannattaa, koska varmistalla hyvä ja turvallinen lapsuus ja onnistunut koulupolku ehkäistään myöhempää syrjäytymistä.

Päivähoidossa tärkeää on riittävien päiväkotipaikkojen lisäksi päivähoidon laatu. Ryhmäkoot eivät saa olla liian suuria. Erityistä tukea tarvitsevien lasten tukimahdollisuudet on turvattava. Päiväkodeissa on kasvatusvastuullisten hoitajien lisäksi oltava riittävästi avustajia.

Espoossa laadukkaan päivähoidon tulevaisuuden haaste on koulutetun henkilökunnan saaminen päivähoitoon. Hyvinvoiva henkilösto on edellytys laadukkaalle päivähoidolle. Henkilöstön jaksamiseen ja koulutusmahdollsiuuksiin on kiinnitettävä entistä enemmän huomiota.

Lasten kotihoitoa täytyy tukea. Kotihoidon espoolisän poistaminen niitä perheiltä, joilla osa lapsista on päivähoidossa, ei tue monilapsisten perheiden mahdollsiuuksia hoitaa lapsia kotona. Haluan korottaa Espoo-lisää ja kannatan sen maksamista kaikille niille perheille, joissa hoidetaan alle 3- vuotiasta kotona.Työn ja perhe-elämän yhteensovittamiseksi tarvitaan lapsille muutakin kuin kokopäivähoitoa päiväkodeissa. Päivähoitoon ja kotihoidontukemiseen tarvitaan uusia ratkaisuja, jotta pienten lasten vanhemmilla olisi mahdollisuus yhteensovittaa työ- ja perhe-elämä. Pienten lasten vanhemille pitäsi mahdollistaa päivähoidon joustavilla ratkaisuilla nykyistä paremmin myös osa-aikainen työssäolo.

Terveyspalveluissa täytyy kiinnittää huomiota lääkäripalveluiden turvaamisen lisäksi myös muihin lasten tarvitsemiin terveyspalveluin. Moni lapsi tarvitsee kasvun ja kehityksen tukemiseksi muutakin kuin neuvola- tai lääkäripalveluita. Lasten terapiapalveluiden saatavuuteen on kiinnitettävä huomiota. Lasten puhe- ja toimintaterapiapalveluita on oltava saatavilla kunnallisena toiminta riittävästi.

Espoo haluaa tarjota lapsille ja nuorille korkeatasoiset, monipuoliset ja alueellisesti tasapuoliset koulutusmahdollisuudet. Koulutuksellinen tasa-arvon tavoitteena on huomioida oppilaiden yksilölliset ominaisuudet. Espoossa on hyvät edellytykset tarjota espoolaislapsille hyvää perusopetusta. Luokkakoot ovat alakouluissa suuret. Ei ole todennäköistä, että kuntatalous antaa mahdollisuutta ryhmäkokojen pienentämiseen. Erityisentuen tarpeessa olevien lasten tukitoimiin on kiinnitettävä huomiota. Kouluissa on oltava saatavilla tarvittaessa avustajia, niin että kaikilla oppilailla on mahdollisuus hyvään oppimisympäristöön kouluissa. Lähikoulu-ajatukseen perustuviin oppilasvalintoihin pitäisi saada joustavuutta, jos muu kuin lähikoulu tarjoisi perheelle paremman vaihtoehdon esimerkiksi turvallisen koulutien tai jonkin muun lapsen opiskelumahdollisuuksiin vaikuttavan tekijän vuoksi.

 

Vastaa

Sähköpostiosoitettasi ei julkaista. Pakolliset kentät on merkitty *